بودجه بندی مهارت ها پایه نهم
تعداد بازدید از این موضوع : 1596
حسن پیران آفلاین
دبیر ادبیات

مشخصات کاربر
شماره کاربر: 1773
ارسال‌ها: 21
تاریخ عضویت: 22 دى 1393
ارسال: #1
بودجه بندی مهارت ها پایه نهم

برنامه زمان بندی تدریس درس آموزش مهارت های نوشتاری ( نگارش وانشا) پایه نهم

مهر هفته اول درس اول (باذهن نظام مندو پرورده بنویسیم  ) + فعالیت نگارشی 1
هفته دوم فعالیت های نگارشی 2 + (فعالیت های نگارشی 3 )بررسی و داوری
هفته سوم درست نویسی +  تصویر نویسی  (انشای آزاد)
هفته چهارم درس دوم (واژه ها را بشناسیم وگزینش کنیم) + فعالیت نگارشی 1

آبان هفته اول فعالیت های نگارشی 2 + (فعالیت های نگارشی 3 )بررسی و داوری
هفته دوم درست نویسی +  حکایت نگاری (انشای آزاد)
هفته سوم درس سوم (نوع زبان نوشته را انتخاب کنیم) + فعالیت نگارشی 1
هفته چهارم فعالیت های نگارشی 2 + (فعالیت های نگارشی 3 )بررسی و داوری


آذر
هفته اول درست نویسی +  مثل نویسی  (انشای آزاد)
هفته دوم درس چهارم (فضا و رنگ نوشته را تغییر دهیم) + فعالیت نگارشی  1
هفته سوم فعالیت های نگارشی 2 + (فعالیت های نگارشی 3 )بررسی و داوری
هفته چهارم درست نویسی +  تصویر نویسی  (انشای آزاد)
دی -------------- برگزاری امتحانات نوبت اول


بهمن
هفته اول درس پنجم (نوشته را خوش آغاز کنیم) + فعالیت نگارشی 1
هفته دوم فعالیت های نگارشی 2 +( فعالیت های نگارشی 3 )بررسی و داوری
هفته سوم درست نویسی +  حکایت نگاری (انشای آزاد)
هفته چهارم درس ششم (قالبی برای نوشته برگزنیم)+ فعالیت نگارشی 1

اسفند
هفته اول فعالیت های نگارشی 2 + (فعالیت های نگارشی 3 )بررسی و داوری
هفته دوم درست نویسی +  مثل نویسی  (انشای آزاد)
هفته سوم درس هفتم (وسعت وعمق نوشته رابیشتر کنیم) + فعالیت نگارشی 1
هفته چهارم فعالیت های نگارشی 2 + (فعالیت های نگارشی 3 )بررسی و داوری

فروردین هفته سوم درست نویسی +  تصویر نویسی  (انشای آزاد)
هفته چهارم درس هشتم (نوشته را ویرایش کنیم) + فعالیت نگارشی 1

اردیبهشت هفته اول فعالیت های نگارشی 2 + (فعالیت های نگارشی 3 )بررسی و داوری
هفته دوم درست نویسی +  حکایت نگاری (انشای آزاد)
هفته سوم نیایش - دوره کتاب
21 آبان 1394 01:49 ب.ظ
ارسال پاسخ 


رفتن به سایر بخشهای سایت :

اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر - تلفن : 077133320384