نمونه سوالات دین و زندگی پایه سوم متوسطه
تعداد بازدید از این موضوع : 4991
بتول نامداری آفلاین
عضو سایت

مشخصات کاربر
شماره کاربر: 1170
ارسال‌ها: 19
تاریخ عضویت: 24 بهمن 1391
ارسال: #1
نمونه سوالات دین و زندگی پایه سوم متوسطه

نمونه سوالات دین و زندگی پایه سوم متوسطه

درس اول

1-کشف راه درست زندگی به عنوان یکی از نیازهای بنیادین انسان،خود را در قالب طرح کدام سوال نشان داده است؟

2-آیه ی شریفه«ربنا الذی اعطی کل شی خلقه ثم هدی»از زبان کدام یک از پیامبران الهی و پیرامون چه نوع هدایتی است؟

3-متناسب با کدام دو ویژگی انسان ها،خداوند با فرستادن دین آنها را راهنمایی و هدایت کرده است؟

4-خداوند با چه چیزی راه هر گونه عذر و بهانه را بر روی انسان ها بسته است/

5-خداوند چه چیزی را به عنوان مقصد نهایی انسان معرفی کرده است؟

6-چه چیزی یک اصل عام و همگانی در نظام خلقت است؟

7-با توجه به این که هدایت یک اصل عام و همگانی است کدام دسته از موجودات نیاز به هدایت ویژه ی الهی دارند؟

8-آیه ی شریفه«..لئلا تکون للناس علی الله الحجه»بیانگر چیست؟

9-نتیجه ی اجابت خدا و رسول در آیه ی«یا ایها الذین آمنوا استجیبوا الله و للرسول»چیست؟

10-خداوند در سوره مبارکه انفال از کدام عامل به عنوان«آنچه به شما زندگی می بخشد»یاد کرده است.درس دوم

1-فطرت به چه معنی است؟

2-اسلام به چه معناست؟

3-محورهای اصلی و ثابت مشترک انبیا را بنویسید؟

4-وحی را تعریف کنید؟

5-علت آمدن پیامبران متعه را نام ببرید؟

6-ویژگی پیامبران را بنویسید؟

7-عالی ترین درجه وحی مخصوص چه کسانی است؟

8-اعجاز را تعریف کنید؟

9-آخرین پیام آور الهی چه کسی است؟

10-چرا قرآن کریم نیاز به تصمیم ندارد؟درس سوم

1-تحدی را تعریف کنید؟و به چه معنی است؟

2-معجزه به چه معناست؟

3-یکی از معجزه های حضرت موسی و حرت عیسی و پیامبر را به ترتیب نام ببرید؟

4-جنبه های اعجاز قرآن را نام ببرید؟

5-شگفتی اعجاز قرآن در چیست؟

6-اعجاز لفظی را به طور کامل توضیح دهید؟

7-قرآن کریم چگونه کتابی است؟

8-قرآن کریم چند سال است که نازل شده است؟

9-امی بودن پیامبر و معجزه بودن قرآن چه تناسبی با هم دارند؟

10-چند نوع اعجاز محتوایی را نام ببرید؟درس چهارم

1-ولایت معنوی خداوند متوجه چه کسانی است؟

2-طاغوت چه کسی است؟

3-قلمروهای رسالت پیامبر را نام ببرید؟

4-کاتبان و حافظان وحی چه کسانی هستند؟

5-اولین و بزرگترین معلم قرآن چه کسی بود؟

6-قلمرو رسالت پیامبر امل چند مرحله است؟

7-اولین و معتبرترین مرجع علمی برای فهم آیات الهی چه کسی بود؟

8-قاعده نفی سبیل را تعریف کنید؟

9-مرجعیت دینی پیامبر اسلام(ص)یعنی چه؟

10-چه کسی مظهر تمام و کمال حق و جلوه ی زیباییهای خداست؟

درس پنجم1.با مرگ پیامبر کدام یک از قلمرو های رسالت پایان میپذیرد؟

الف)دریافت و ابلاغ وحی

ب)تعلیم و تبیین وحی

ج)ولایت برجامعه و اجرای قوانین

د)حفظ استقلال جامعه اسلامی

2.کسانی که پس از پیامبر دو قلمرو رسالت را ادامه میدهند چه نام دارند؟

الف)پیشرو                ب)رهبر                ج)امام               د)هیچ کدام

3.چند نفر حدیث غدیر را بی واسطه از پیامبر نقل کرده اند؟

الف)70             ب)110         ج)111            د)120

4.آخرین حج پیامبر چه نام دارد؟

الف)حج الغدیر             ب)حج الوداع           ج)حج البلاغ          د)موارد بو ج

5.در آخرین حج پیامبر چند نفر شرکت کرده بودند؟

الف)120000نفر            ب)80000نفر                ج)100000نفر        د)130000نفر

6.آیه 67 سوره مبارکه مائده در چه تاریخی نازل شد؟

الف)17ذی الحجة            ب)17ذی القعده                  ج)18 ذی الحجة              د)18ذی القعدة

7.در هنگام نزول آیه تطهیر کدام یک کنار پیامبر ننشستند؟

الف)حضرت علی(ع)                                                         ب)حضرت فاطمه(س)

ج)ام السلمه                                                                     د)امام حسین

8-پیامبر در روز های پایانی عمر خود چه حدیثی را مدام تکرار میکرد؟

الف)حدیث ثقلین                  ب)حدیث جابر               ج)حدیث منزلت                   د)حدیث غدیر

9-لازمه امامت چیست؟

الف)علم کامل                 ب)عصمت                   ج)فرزند پیامبر                       د)موارد الف و ب

10-پیامبر این جمله را برای چه کسی میگفت؟((تو برای من به منزله هارون برای موسی هستی جز اینکه پس از من پیامبری نیست))

الف)حضرت فاطمه(س)                ب)امام حسین(ع)                  ج)امام حسن                د)امام علی(ع)

درس ششم

1-معنای شیعه در قرآن کریم به چه معنی است؟

2-جنگ صفین بین چه کسانی بود؟

3-یکی از اصول راهبردی انقلاب اسلامی چیست؟

4-آغاز پیدایش مذهب تشیع کجاست؟

5-پیامبر درباره ی چه کسانی فرمود«سوگند به آن که جانکم در دست اوست،انان در قیامت رستگارند؟

6-کدامیک از ویژگی های امام علی در دوره کوتاه خلافت نسبت علاقه ی بیشتر مسلمانان به آن حضرت شد؟

7-کدام حضرت شیعه حضرت نوح است؟

8-چرا حضرت محمد در شناساندن شعه به مردم تاش می کرد؟

9-پاک ترین انسان ها چه کسانی هستند؟

10-آیا مقام و منزلت حضرت علی(ع)نزد خدا و تمجیدهای فراوان رسول اکرم است؟چرا؟

درس هفتم

1-یزید چگونه انسانی بود؟

2-پیام خروج جریان رهبری از مسیر امامت چه بود؟

3-آیا مشکلات حفظ کردن حدیث برای پیروان ائمه پیش آمد؟چرا؟

4-تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت قیصری و کسرای بعد از رحلت پیامبر چگونه بود؟

5-بنی امیه در زمان امامت کدام معصوم سقوط کرد؟

6-از مشکلات اجتماعی و فرهنگی عصر امامان معصوم چه بود؟

7-رسول اکرم نظام حکومت اسلامی را بر چه مبنایی طراحی کرده بودند؟

8-کدام اقدام زمینه را برای جعل حدیث فراهم ساخت؟

9-رهبری مشرکان بر عهده چه کسانی بود؟

10-در اسلام تنها مالک کرامت وگرامی بودن انسان نزد خدا چیست؟

درس هشتم

1-اقدامات مربوط به مرجعیت دینی را نام ببرید؟

2-حدیث سلسله الذهب چرا به این نام خوانده شده است؟

3-کتاب «کافی»از چه کسی است؟

4-کتاب«من لا یحضره الفقیه»از چه کسی است؟

5-کتاب اربعه به چه کتاب هایی گفته می شود؟

6-تقیه را تعریف کنید؟

7-امتم محمد باقر زمانی که مدرسه علمی را پایه گذاری کرد بود حدود چند نفر شاگرد در رشته های مختلف معارف اسلام تربیت کرد؟

8-ولایت معنوی امامان را توضیح دهید؟

9-مقام و منزلت انسان های با فضیلت ناشی از بندگی واقعی آنان در برابر چه کسی است؟

10-قرآن کذپریم اجر فرد پیامبر اسلام را در چه چیزی قرار داده است؟درس نهم

1-درباره ظهور موعود در بین ادیان و پیامبران الهی چه اتفاق نظری وجود دارد؟

2-امام عصر رهبری خود را در عصر غیبت به چه چیزی تشبیه کرده اند؟

3-نایبان چهارگانه در دوره غیبت صغری چه مسئولیتی دارند؟

4-مهم ترین قلمرو رهبری امام عصر چیست؟

5-خداپرستان درباره آینده تاریخ چه اعتقادی دارند توضیح دهید؟

6-دو فایده معلوم بودن مشخصات امام زمان و حضور ایشان د جامعه بنویسید؟

7-امام حسن عسکری  در ارتباطبا فرزندش حضرت مهدی چه وظایفی بر عهده داشت؟

8-چرا غیبت امام عصر به خورشید پشت ابر تشبیه شده است؟

9-طولانی بودن عمر حضرت مهدی (عج)را می توان یقین کرد؟

10-زمان ظهور حضرت ولی عصر را می توان یقین کرد؟درس دهم

1-چهار مسئولیت شخص منتظر در دوره ی غیبت امام عصر را نام ببرید؟

2-پیامبران برای تخصص وعده های الهی در پایان تاریخ از چه طرحی سخن گفته اند؟

3-چرا در انتظار ظهور بودن خود از برترین اعمال عصر غیبت است؟

4-چرا از مهم ترین مسئولیت های منتظر تقویت ایمان است؟

5-مطابق روایات محبوب ترین کارها در نزد خداوند در عصر غیبت یست؟

6-جامعه ی منتظر چگونه جامعه ای است؟

7-اعتقاد مسلمانان درباره ی موعود چیست؟

8-امام صادق (ع)یاران امام زمان را چگونه توصیف می کنند؟

9-به اعتقاد جامعه شناسان پویای جامعه شیعه در طول تاریخ به چه عواملی وابسته است؟

10-از دیدگاه قرآن کریم آینده تاریخ از آن چه کسی است؟درس دوازدهم

1-آیه شریفه«ادع الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جا لهم بالتی هی الحسن.....»در دعوت به دین چه روش هایی را توصیه می کند؟

2-پیام آیه«و ان ربکم الرحمان فاتبعونی و اطیعوا امری» را بنویسید؟

3-طبق  آیات قرآن کریم رابطه میان رهبر با مردم را بنویسید؟

4-با توجه به نامه ی حضرت علی(ع)به مالک اشتر به سوالات زیر پاسخ دهید؟

الف-چرا رهبر نباید با افراد ترسو مشورت کند؟

ب-چه کسانی در حکومت اسلامی بیش از دیگران به عدالت نیازمندند؟

5-چرا مردم باید آگاهی های سیاسی و اجتماعی خود را افزایش دهند؟

6-طبق فرموده ی حضرت علی(ع)بزرگترین حقی که خداوند واجب کرده است چیست؟

7-کلمه«جمهوری»و«کلمه اسلامی»بیانگر چه ویژگی هایی از حکومت کشور ماست؟

8-بنا بر عهدنامهامیرالمومنین چرا حاکم اسلامی باید نسبت به همه افراد جامعه اسلامی،چه مسلمان و غیر مسلمان مهربان باشد؟

9-چرا نظام اسلامی را مردم سالاری دینی نامیده اند؟

10-دو دسته بودن مردم،به بیان امام علی که دسته ای برادر دینی حاکم و دسته ی دیگر در آفرینش همانند او باشد،چه چیزی را ایجاب می کند؟درس سیزدهم

1-معنی عزت چیست؟

2-انسان عزیز چه باید درمقابل دیگراتن انجام دهد؟

3-ذلت به چه معنی است؟

4-سرچشمه تمام عزت چه کسیاست؟

5-عزت از آن چه کسانی است؟

6-انسان ها دارای چند دسته تمایلات است و آن ها راببرید؟یکی را به دلخواه توضیح دهید؟

7-عقل و وجدان انسان را به تمایلات عالی فرا می خواند،چون به دنبال خوشبختی همیشگی اوست از کدام دسته از تمایلات است؟

8-کسی که در مقابل دیگران تن به ذلت می دهد ابتدا به چه کاری دست زده است؟

9-یکی از راه های های مبارزه با کژی ها و زشتی ها در جامعه چه نوع رفتاری با انسان ها است؟

10-چه انسانی در درون خود شکست خورده و تسلیم نفس اماره می شود؟
05 خرداد 1392 10:11 ب.ظ
ارسال پاسخ 


رفتن به سایر بخشهای سایت :

اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر - تلفن : 077133320384