مدیران بخش های مختلف سایت
نام کاربری بخش مربوطه
مسعود صالحی مدیر کل سایت
آمنه بیگم فاطمی بوشهری گروه آموزشی ریاضی متوسطه اول
ابراهیم نامی گروه آموزشی کار و فناوری متوسطه اول
ثریا مرادی گروه آموزشی علوم اجتماعی متوسطه اول
حسن صادقی نژاد گروه آموزشی تکمیل مهارت
حسین پولادیان ستاد کنکور
سلمان ریشهری گروه آموزشی حسابداری
شریعت خواجه ئیان گروه آموزشی علوم تجربی متوسطه اول
صادق بارانی گروه آموزشی ایمنی و بهداشت کار
عابدخواجه گروه آموزشی دینی عربی متوسطه اول
عادل عباسی گروه آموزشی الکترونیک
گروه آموزشی ابزار دقیق
عبداله نجفی اصل گروه آموزشی علوم اجتماعی متوسطه دوم
گروه آموزشی اقتصاد
عزت السادات قهاری شیخ آبادی گروه آموزشی ادبیات
عفت ادب گروه آموزشی هنر متوسطه اول
گروه آموزشی هنر
غلامرضا یرشی گروه آموزشی عربی
فاطمه هاشمی نسب مطالب صفحه اصلی سایت
گروه آموزشی نجوم
فتح اله قاسمی گروه آموزشی ادبیات متوسطه اول
ماندانا رضوانی گروه آموزشی هنر متوسطه اول
محمد حسین زراعت پیشه گروه آموزشی علوم اجتماعی متوسطه اول
مهدی تمدن گروه آموزشی علوم تجربی متوسطه اول
پوران حاجیانی مطالب صفحه اصلی سایت


اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر - تلفن : 077133320384