تفاوت  بازنویسی و  بازآفرینی:
تعداد بازدید از این موضوع : 25
علی جمالی فرد آفلاین
دبیر ادبیات

مشخصات کاربر
شماره کاربر: 2044
ارسال‌ها: 183
تاریخ عضویت: 10 آبان 1395
ارسال: #1
تفاوت  بازنویسی و  بازآفرینی:

گروه آموزشی ادبیات فارسی کنگان:
تفاوت  بازنویسی و  بازآفرینی:

 برای باز نویسی تعاریف متعددی به کار برده شده است ازجمله:

- بازنویسی دوباره نوشتن یک متن متناسب با زمان و شرایط  «بازنویسنده» است.

- باز نویسی  یک اثر، حفظ ویژگی های کلی متن بدون کوچکترین دخل و تصرف اساسی در متن است.

-  بازنويسي، برگردان متون كهن(شعر يا نثر) به نثرامروزی و زدودن کهنگی متن از چهره آن است؛ بي آن‌ كه مفهوم و محتوا دگرگون شود.

اما آن چه در باز نویسی باید بدان توجه شود این است که در بازنويسي، مقصود تنها ساده کردن متن است و تغيير فقط در محدوده زباني انجام مي گيرد و بازنويس، متن اصلي را تمام و کمال حفظ مي کند بدون آنکه چيزي به آن بيفزايد يا از آن بکاهد.

 باز آفريني،برگردان  متون كهن(شعر يا نثر) به  نثر امروزی با دخل و تصرف در محتوا و مفهوم  و تبدیل آن به اثری  مستقل و جدید  است كه با اصل متن متفاوت است.

 بازنويسي مثل تعميرات جزیی یک ساختمان و تغییر نمای ظاهری آن است، اما باز آفريني، تغییرات کلی در اسکلت و پلان یک ساختمان است  كه چه بسا نقشه ساختمان و كيفيت چهار چوب اوليه هم به هم مي ‌خورد. در باز نويسي، مضمون متن قديم حفظ مي‌ شود، تغييرات در جا به جايي حوادث و الفاظ و تركيب ‌ها انجام می‌گیرد. اصول زبان فارسي حفظ مي ‌گردد و از شكسته نويسي پرهيز می‌شود.

بنا براین همانطور که در سطور قبل اشاره شد بازنویسی به زبان امروزی عبارت است از دوباره نویسی"متون کهن " و با این تعریف دیگر لفط بازنویسی برای آثار معاصرکاربردی ندارد .

باز آفرینی   یکی از تأثیرات مهم و اساسی باز نویسی جلوگیری از انقطاع فرهنگی نسل هاست که می تواند  پل رابطی باشد بین فرهنگ کهن و فرهنگ امروز یک ملت.
07 اردیبهشت 1398 07:25 ق.ظ
ارسال پاسخ 


رفتن به سایر بخشهای سایت :

اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر - تلفن : 077133320384