هر روز یک نکته ویرایشی
تعداد بازدید از این موضوع : 5
علی جمالی فرد آفلاین
دبیر ادبیات

مشخصات کاربر
شماره کاربر: 2044
ارسال‌ها: 183
تاریخ عضویت: 10 آبان 1395
ارسال: #1
هر روز یک نکته ویرایشی

گروه آموزشی ادبیات فارسی کنگان:
هرروز یک نکته ویرایشی

واحدهای شمارشی

۱- «اصله» برای درخت: پنج اصله درخت.
۲- «باب» برای خانه و دکان و کاروانسرا و ... دو باب خانه، پنج باب مغازه.
۳- «برگ» برای کاغذ جلد نشده: پنج برگ کاغذ.
۴- «بند» برای کاغذ که شامل 500 برگ در ابعاد معین است: سه بند کاغذ.
۵- «پرده» برای تابلو نقاشی: سه پرده تابلو نفیس استاد فرشچیان.
۶- «تخته» برای فرش و پتو و جز آن: دو تخته فرش، سه تخته پتو.
۷- «تن» برای انسان (به جای نفر): ده تن سرباز.
۸- «توپ» برای پارچه: سه توپ فاستونی.
۹- «جام» برای قطعات شیشه ساختمانی و آینه های بزرگ: دو جام شیشه.
۱۰- «جلد» برای کتاب و دفتر: دو جلد کتاب.
۱۱- «جفت» برای کفش و جوراب و جز آن ها: دو جفت کفش، دو جفت جوراب.
۱۲- «حلقه» برای چاه و قنات و فیلم و نوار و لوح فشرده: سه حلقه چاه، چهارفیلم
۱۳- «دانه» برای برخی اشیاء: دو دانه سیب، 5 دانه آب نبات.
۱۴- «دست» برای شش عدد ظرف و قاشق و غیره و همچنین لباس: یک دست قاشق
۱۵- «دستگاه» برای اتومبیل و رادیو و تلویزیون و موتور و جز آن: دو دستگاه اتومبیل
۱۶- «دو جین» برای هر دسته یا بسته دوازده تایی: یک دو جین جوراب.
۱۷- «دهنه» برای دکان: یک دهنه دکان نانوایی.
۱۸- «رأس» برای گاو و گوسفند و بز و امثال آن ها: سه رأس گاو.
۱۹- «رشته» برای گردن بند و دست بند، نیز برای قنات و چاه و جز آن (به جای حلقه): دو رشته قنات، سه رشته گردن بند.
۲۰- «زنجیر» برای فیل: دو زنجیر فیل
۲۱- «سر» برای انسان (به جای نفر در عائله): پنج سر عائله.
۲۲- «سنگ» برای آب آبیاری و آسیا: سه سنگ آب.
۲۳- «شاخه» برای سیم و لوستر و تیر آهن و جز آن: سه شاخه سیم، دو شاخه لوستر
۲۴- «شعله» برای وسایل روشنایی مانند چراغ و شمع: دو شعله چراغ.
۲۵- «طاقه» برای شال و پتو و پارچه: دو طاقه شال، چهار طاقه پتو.
۲۶- «عدد» برای برخی اشیا : 4 عدد بستنی.
۲۷- «عراده» برای توپ: سه عراده توپ.
۲۸- «فروند» برای کشتی و هواپیما و بالگرد: سه فروند هواپیما.
۲۹- «فقره» برای نامه، سند، چک و مانند آن ها: سه فقره نامه.
۳۰- «قالب» برای قطعات بریده شده و جدا از هم: دو قالب کره، چهار قالب صابون
۳۱- «قبضه» برای اسلحه سبک: دو قبضه برنو، یک قبضه شمشیر.
۳۲- «قرص» برای نان: دو قرص نان.
۳۳- «قطعه» برای زمین و باغ، همچنین برای فرش، عکس، جواهر،جوجه، مرغ، خروس، ماهی و اسکناس،: دو قطعه زمین ، چند قطعه فرش، سه قطعه عکس، دو قطعه اسکناس.
۳۴- «قلاده» برای سگ و شیر و ... دو قلاده سگ.
۳۵- «قواره» برای زمین و برای پارچه ای که برای یک دست لباس کافی است: سه قواره زمین، چهار قواره پارچه.
۳۶- «مجلد» برای کتاب و دفتر: چهار مجلد کتاب.
۳۷- «نخ» برای سیگار: سه نخ سیگار بهمن.
۳۸- «نفر» برای انسان و شتر: سه نفر راهزن، ده نفر شتر.

برخی واحدهای شمارش ویژه یک اسم است مانند «اصله» برای درخت، ولی برخی ممکن است به طور مشترک به کار رود، مانند عدد

با گروه آموزشی ادبیات فارسی کنگان همراه شویم و هر روز یک نکته ویرایشی بیاموزیم.
21 آذر 1397 12:29 ب.ظ
ارسال پاسخ 


رفتن به سایر بخشهای سایت :

اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر - تلفن : 077133320384