نوترکیبی ژنی
تعداد بازدید از این موضوع : 108
صدیقه قاسمی آفلاین
دبیر علوم تجربی

مشخصات کاربر
شماره کاربر: 1962
ارسال‌ها: 58
تاریخ عضویت: 14 دى 1394
ارسال: #1
نوترکیبی ژنی

نوترکیبی ژنتیکی فرآیندی است که طی آن مولکول اسید نوکلئیک شکسته شده و به شکل‌های مختلف به یکدیگر متصل می‌شوند. این عمل در بیشتر مواقع مربوط به دنا و گاهی در رنا نیز دیده می‌شود. نوترکیبی می‌تواند بین فام‌تن های هم‌ساخت باشد که به آن نوترکیبی هم‌ساخت گفته می‌شود و گاهی نیز بین فام‌تن‌های مختلف رخ دهد. نوترکیبی به طور معمول روشی برای ترمیم دنای پیش هسته ای‌ها و هوهسته ای‌هامی‌باشد. در هوهسته‌ای‌ها در کاستمان رخ داده و به آن فرایند چلیپایگی می‌گویند. در طی آن جابه جایی فام تن‌های پدر و مادری رخ می‌دهد و می‌تواند سبب تولید دگره‌های جدید شود. در سیستم ایمنی این فرایند نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند وسبب مقاومت بدن در مقابل بیماریزاهای مختلف می‌شود.
کاربرد نوترکیبی در مهندسی ژنتیک
در مهندسی ژنتیک فرایند نوترکیبی بسیار پرکاربرد است. به وسیلهٔ آن می‌توان ژنوم موجودات مختلف را به موجودی دیگر وارد کرد. به طوریکه یک قطعه ژن هدف را می‌توان حذف یا اضافه کرد. در داروسازی از این روش استفاده کرده و بسیاری ازژنها را دچار تغییر می‌کنند. به این منظور در مهندسی پروتئین‌ها سبب تغییر در پروتئین‌ها می‌شوند.
نوترکیبی غیرهم‌ساخت زمانی صورت می‌گیرد که تبادل قطعات بین توالی‌هایی بدون همولوژی صورت گیرد.
برای نوترکیبی در موجودات مختلف زیمایه‌های مختلف به کار می‌رود در پیش هسته ای‌ها زیمایهٔ RecA در نوترکیبی با شکست دورشته‌ای نقش دارد در مخمرو دیگر هوهسته‌ها دو نوترکیب‌سازبرای شکست‌های دورشته‌ای نیاز است یکی RAD۵۱ که هم در کاستمان و هم در رشتمان نقش دارد؛ و دیگری DMC۱ که تنها در میوز این عمل را به انجام می‌رساند.
تبدیل ژنی
در فرایند تبدیل ژنی که به دنبال تبادل قطعات دنا انجام می‌شود قطعه‌ای از دنا تغییر می‌کند؛ بدون آن که جهش به حساب بیاید. این عمل در طی کاستمان و یاخته‌های ژنی بسیار رخ داده و در یاخته‌های بدنی کمتر دیده می‌شود. در طی آن یک فام‌تن رونوشتی از توالی خود را روی دیگری می‌چسباند بدون آن که توالی خودش دچار تغییر شود.
12 دى 1396 08:06 ب.ظ
ارسال پاسخ 


رفتن به سایر بخشهای سایت :

اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر - تلفن : 077133320384