طرح معاون پرورشی
تعداد بازدید از این موضوع : 5366
عبدالرضا بندری آفلاین
دبیر ادبیات

مشخصات کاربر
شماره کاربر: 421
ارسال‌ها: 23
تاریخ عضویت: 23 دى 1389
ارسال: #1
طرح معاون پرورشی

طرح معاون پرورشي
برنامه هاي پرورشي در مدارس مانند ساير برنامه ها بايد متولي و مسئول داشته باشد ومسئوليت هماهنگي و نظارت بر اجراي آنها در درجه اول بر عهده مدير آموزشگاه خواهد بود كه به نيابت او معاون پرورشي مسئوليت ها را عهده دار است در راستاي تحقيق عيني ايده مذكور طرح معاون پرورشي مدرسه تدوين گرديد.
اهداف:
1ـ ارتقاء  و بهبود كيفي برنامه ها و فعاليت پرورشي
2ـ افزايش هماهنگي بين فعاليت هاي پرورشي و ساير بخشهاي آموزش و پرورش در مدرسه و نهادهاي بيرون ازمدرسه
3ـ تحقق مشاركت كليه همكاران به ويژه معلمان در زمينه فعاليت در تربيتي
4ـ بهينه سازي مسئوليت هاي واگذار شده به دانش آموزان
طرح كرامت در دوره ابتدايي
با توجه به وضعيت ذهني عاطفي دانش آموزان زمينه هايي فراهم مي گردد تا گوهر والاي انساني كه خداوند به صورت بالقوه در وجود انسان به وديعه نهاده بالفعل گردد.
اهداف:
1)دروني سازي مفاهيم اعتقادي ، اخلاقي، اجتماعي درجهت رسيدن به كرامت انساني
2)  فراهم سازي زمينه حضور فعال دانش آموزان در توليد و اجراي برنامه هاي تربيتي
3) ايجاد بستري مناسب براي رشد تفكر خلاق دردانش آموزان در توليد و اجراي برنامه‌هاي تربيتي
4) فراهم سازي زمينه‌هاي مشاركت بيشتر معلمان در برنامه‌هاي تربيتي
محتواي طرح كرامت
مجموعه برنامه‌هاي  هر پايه در قالب كتاب راهنماي معلم تحت عنوان واحدهاي كار پرورشي دوره ابتدايي ( طرح كرامت) تدوين شده به گونه اي كه درپايه اول 20 واحد كار در پايه دوم 16 واحد كار در پايه سوم 23 واحد كار در پايه چهارم 21 واحد كار و در پايه پنجم 25 واحد كار ارائه شده است.
واحد كار آشنایي ، خوشبختي ، همت و تلاش، مشاركت ، قناعت، محبوبيت ، بهشتي شدن ، آراستگي ، آداب  معاشرت ، رفع عيب‌ها ، دوستي ، سفر ، عزت نفس، فداكاري ، آزادي ، تفكر ، خلاقيت ، بازگشت ،عدالت ، نيكوكاري ، شرافت، هدايت كه به ترتيب در پايه‌هاي اول تا پنجم درباره هر يك از موارد فوق مطالبي تدوين شده است.
ساعات پرورسي در دوره راهنمايي
لايحه تغيير نظام آموزش و پرورش بر ورود فعاليت هاي پرورشي در متن برنامه رسمي مدارس برنامه هاي پرورشي را به عنوان يك ضرورت تلقي كرده است.
اهداف :
1)   آشنايي با ارزشهاي اساسي از ديدگاه اسلام
2)    آشنايي با مهمترين مشكلات رواني، عاطفي دوره بلوغ و شيوه‌هاي مرتفع ساختن آنها
3)   تقويت  مهارت‌هاي مورد نياز در زمينه هاي تحصیلی  
4)   شناخت استعدادهاي دانش آموزان
5)   ايجاد انگيزه در دانش آموزان به منظور شركت در فعاليت هاي تربيتي
6)  ارايه الگوهايي از شخصيت هاي سياسي، مذهبي جهت تقويت نگرش دانش آموزان به مفاخر ملي و مذهبي كشور خود
عناوين  دروس پرورش عبارتند از : در مسير قرآن  ، فرهنگ مطالعه و پژوهش، دوستي و دوست يابي  بلوغ و نوجواني،‌روابط اجتماعي ، نوجوان و اسوه‌ها.
عدم آمادگي عوامل اجرايي مدارس براي اجراي روش فعال،  منابع مالي براي چاپ كتاب كار دانش آموزان و كمبود نيروي كارشناس و اداري در سطوح اجرايي و ستادي از جمله مشكلات اجراي ساعات پرورشي مدارس راهنمايي است.
واحدهاي پرورشي  در دوره متوسطه
با انديشه ايجاد تحول دربرنامه‌هاي تربيتي  جهت رفع بخشي از  كاستي‌ها و تعادل در فعاليت هاي پرورشي مدارس متوسطه بر اساس رويكرد جديد اقدام به تنظيم فعاليتهايي تحت عنوان «ساعات پرورشي» گرديد.
فعاليت  هاي پرورشي فعاليت‌هايي است كه  به منظور تعميق ، باورهاي ديني، رشد اخلاقي ،تقويت مهارتهاي زندگي  فردي و اجتماعي و رشد استعدادهاي هنري با توجه به علايق دانش آموزي مطابق  با آيين نامه ها و ضوابط مربوط در كليه رشته‌ها به صورت نظري و عملي ارايه مي شود.
عناوين فعاليت هاي پرورشي عبارتند از :
آشنایی  با قوانين اجتماعي / فعاليتهاي گروهي و اجتماعي / آئين  مطالعه و پژوهش/ مهارتهاي زندگي / بهداشت محيط خانواده / قرآن و معارف اسلامي/ مباني تربيت بدني / تحلیل  مسايل اجتماعي و سياسي / هر يك از دروس اجتماعي پرورشي به ميزان يك واحد معادل 2 ساعت در برنامه هفتگي منظور مي گردد و هر دانش آموز در طول 3 سال تحصيلي دوره متوسطه موظف به گذراندن 2 واحد درس پرورشي است .
اهداف :
1)   تعميق باورها در رفتارهاي ديني
2)    تقويت  مهارتهاي اجتماعي زندگي
3)   تقويت مهارت هاي زندگي فردي
شوراي دانش آموزي
شعار اساسي شوراي دانش آموزي اين است كه با اتكاء به شايستگي هاي خود و با برخورداري از راهنمايي هاي اولياء  مدرسه نقشي فعال و موثر درتعيين سرنوشت خود داشته باشد.
اهداف:
1ـ ارج نهادن به شخصيت و كرامت دانش آموزان و تقويت خود باوري و اعتماد به نفس آنان
2ـ استفاده از نقطه نظرات دانش آموزان در امر مختلف  مدرسه
3ـ زمينه سازي براي آموزش و ارتقاء  سطح فرهنگي ،‌اجتماعي و سياسي دانش آموزان براي حضور موثر در عرصه هاي اجتماع
4ـ افزايش انگيزه نقد، پرسشگري، كنجكاوي و تفكر گروهي
شوراي  دانش آموزي براي استمرار فعاليت خود از دو پشتوانه قوي برخوردار است . 1ـ پشتوانه قانوني ( مصوب شهرداريهاي آموزش و پرورش) 2ـ علاقه و انگيزش دانش آموزان
دو پشتوانه فوق آينده روشني را فرا روي اين طرح قرار داده است.
سازمان دانش آموزي
به منظور اعتلاي شخصيت ديني، اخلاقي، عقلاني ، عاطفي ، علمي و اجتماعي دانش آموزان و ايجاد زمينه مشاركت همه جانبه آنها در زمينه هاي اعتقادي ،‌فرهنگي، اجتماعي، سياسي ، ورزشي و هنري سازمان عمومي و غير دولتي با عنوان سازمان دانش آموزي جمهوري اسلامي ايران و بامقررات و تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش تشكيل مي شود .
اهداف :
1ـ زمينه سازي تعليم و تربيت اسلامي دانش آموزان درابعاد مختلف فردي و اجتماعي
2ـ  تقويت روحيه تعاون، نيكوكاري، نوع دوستي و كمك به ديگران و ...
3ـ  مشاركت در ارتباط بين المللي و دانش آموزان به ويژه با  دانش آموزان كشورهاي اسلامي
4ـ  برنامه ريزي براي استفاده مفيد ازاوقات فراغت دانش آموزان و آماده سازي آنان براي پذيرش مسئوليت هاي فردي و اجتماعي
وظايف:
1ـبرنامه‌ريزيهاي فعاليت هاي پرورشي دانش آموزان در خارج از مدارس
2ـ پژوهش/ آموزش و مشاوره براي افزايش توانمنديهاي دانش آموزان عضو
3ـ سازمان دهي و هماهنگي براي جلب حمايت ملي و محلي
4ـ شناسايي ،‌جذب و آموزش مربيان واجد صلاحيت و داوطلب
5ـ برگزاري گردهمايي، همايش، جشنواره ، اردو و مسابقات فرهنگي و ورزشي براي اعضا
اساسنامه سازمان دانش آموزي جمهوري اسلامي ايران در 14 ماده و 7 تبصره درجلسه شماره 441 مورخ 21/2/1378 به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده است .
بهداشت و تغذيه
بهداشت به معناي بهتر داشتن و بهتر نگاه داشتن مجموعه نگرشها ، روشها ،‌مهارت ها و اقداماتي است كه به منظور حفظ، ارتقاء و تأمين سطح سلامت هر فرد صورت مي گيرد .
بررسي مسايل بهداشتي دانش آموزان و كاركنان مدارس و تدوين برنامه اي خاص به منظور حل مسايل فوق و تأمين  و ارتقاي سلامت و بهداشت  داراي اهميت خاصي است و به دلايل زير داراي اولويت ويژه‌اي هستند.
1ـ بخش عظيمي از جمعيت كشور را دانش آموزان تشكيل مي دهند.
2ـ جوانترين گروه جمعيتي جامعه هستند .
3ـ  قابل دسترس ترين گروه هاي جمعيتي جامعه هستند.
4ـ  در سن فراگيري مي باشند و قادرند آموزشهاي بهداشتي را به خوبي بياموزند.
5ـ در مناسبترين شرايط سني براي ايجاد  روحيه همكاري و مشاركت مي باشند.
ايمني وبهداشت محيط مدارس  شامل رنگ، نور، صدا ، ميز و نيمكت، سرويسهاي بهداشتي، بوفه ، كلاس ،‌معاينات بهداشتي و بررسي بيماريهاي شايع در مدارس ، حوادث و ايمني، ناشي از ترافيك، محيط خانه، محيط مدرسه ، تغذيه و بهداشت مواد غذايي از جمله مطالب مهم اين حوزه هستند.
از جمله طرح و برنامه هايي كه درزمينه بهداشت  و تغذيه درمدارس صورت گرفته است. مي توان به موارد زير اشاره كرد: طرح سلامت دهان و دندان دانش آموزان ابتدايي كشور،  طرح معلم بهداشتيار ، طرح آموزش  مهارت هاي زندگي، طرح روان بهداشتيار ، طرح لوله كشي صابون مايع در مدارس كشور ، برنامه بهداشتياران مدارس.
فعاليت هاي تربيت بدني دختران و پسران
تربيت بدني بخشي از آموزش و پرورش عمومي است  ، تربيت بدني مانند دروس ديگر بخشي از برنامه آموزشي است  .
اهداف :
هدفهاي عمده تربيت بدني عبارتند از هدف توسعه و رشد اندامی ، هدف توسعه و رشد عصب – عضلاني (دروني – حركتي) ، هدف توسعه و رشد تفسيري (حيطه شناختي)‌،‌ هدف توسعه و رشد فردي اجتماعي(‌حيطه عاطفي)
1ـ تربيت بدني موقعيت های  جالبي براي خود  ابرازي در  خلاقيت فراهم مي كند.
2ـ تربيت بدني  فرصت هاي خوبي براي آموزش وتمرين مديريت و رهبري فراهم مي كند.
3ـ تربيت بدني درآموزش فرد به استفاده منطقي از اوقات فراغت سهم به سزايي دارد.
4ـ تربيت بدني يكي از جنبه‌هاي كل فرآيند آموزش و پرورش  است .
5ـ تربيت  بدنی براي بيرون ريختن احساسات و تمرين روحيه ورزشكاري فرصت هاي فراواني فراهم مي آورد .
6ـ  تربيت بدني فرصت‌هاي گرانبهايي براي پرورش و تكامل شخصيت و منش دانش آموزان فراهم مي كند.
7ـ تربيت بدني براي رشد مهارت هاي حركتي گسترده وسيعي از فعاليت ها را عرضه  مي دارد.
8ـ تربيت بدني براي رشد و پرورش دستگاههاي بدن فرصت و امكان  فراهم مي آورد.
9ـ تربيت بدني براي رشد ذهني ايجاد فرصت مي كند.
10ـ تربيت بدني براي تأمين تندرستي  و ايجاد عادات سالم فرصت‌هاي ارزنده خلق مي كند.
كانون هاي فرهنگي تربيتي
اساسنامه كانونهاي فرهنگي  تربيتي دانش آموزان مشتمل بر چهار فصل و 16 ماده و 9تبصره در پانصد و سومين  جلسه شورايعالي آموزش و پرورش مورخ 30/11/68 به تصويب رسيده است كانون فرهنگي تربيتي به مركزي اطلاق  مي شود كه براي اجراي برنامه‌ها و فعاليتهاي فرهنگي ادبي ، هنري،‌ ورزشي، اجتماعي ، علمي و مهارتي در جهت رشد و شكوفايي استعدادهاي نوجوانان و جوانان  دانش آموز به ويژه دوره‌هاي راهنمايي تحصيلي و متوسطه در سراسر كشور تشكيل مي گردد.
اهداف:
1ـ تأمين اوقات فراغت دانش آموزان به منظور رشد و شكوفايي استعدادهاي معنوي،‌فكري ، جسمي و عاطفي آنان .
2ـ استمرار، سازماندهي، تثبيت و تكميل فعاليت‌هاي پرورشي در خارج از آموزشگاه
3ـ  پرورش و تقويت بنيادهاي فكري و روحيه تعاون و اخوت ديني و ايجاد همبستگي بين دانش آموزان
برنامه‌ها:
كانونهاي فرهنگي تربيتي برنامه‌هاي خود را تحت چهار عنوان تنظيم نموده است :
1ـ برنامه جوانه‌ها (دوره آموزشي) 2ـ برنامه انجمنهاي مديران نوجوان 3ـ برنامه‌ انجمنهاي رهبران جوان 4ـ برنامه‌هاي عمومي و كلي
ستاد اقامه نماز جماعت
ستاد اقامه نماز سعي دارد در جهت تحقق رهنمودهاي قرآن كريم و معصومان پاك و بنيانگذار  جمهوری اسلامی و با  مشاركت دستگاههاي ذيربط و باتوجه به خصوصيت ذهني و شخصيتي كودكان ، نوجوانان و جوانان دانش آموز و نيز با توجه به خصلت هاي همرأيي و فطرت پاك و با تشويق و ترغيب آنان را پيش از پيش در جهت معارف ديني به ويژه نماز قرار دهد .
راهبردها:
ـ ايجاد فضاي مناسب براي اقامه نماز  در كليه مدارس کشور
ـ برنامه ريزي جهت سير مطالعاتي براي مديران ، مسلمان و مربيان مدارس
ـ تهيه روزنامه ديواري ويژه نماز و معارف اسلامي
ـ چاپ كتب مناسب در ارتباط با مسايل مختلف نماز و تشويق مؤلفان و ناشران
ـ انجام پژوهشهايي لازم در زمينه نماز
ـ برگزاري دوره‌هاي توجيهي و آموزش ضمن خدمت  براي عوامل اجرايي مدارس
ـ برگزاري مراسم جشن تكليف دختران پايه سوم ابتدايي و پسران مقطع راهنمايي
ـ  برنامه‌ريزي به منظور بهسازي ، پاكسازي، نگهداري و ايجاد نمازخانه هاي مدارس
ـ برنامه ريزي جهت تأمين ائمه جماعت مدارس
ـ  پخش اذان از بلندگوهاي مدارس
ـ شركت دادن دانش آموزان در انجام امور فعاليت‌هاي نماز
ـ برگزاري مسابقات احاديث
ـ برگزاري اردوهاي مناسب  و مسابقات ويژه  فرهنگی   و هنري براي دانش آموزان .
ـ بازديد و ارزيابي از فعاليت‌هاي اقامه نماز در مدارس
19 بهمن 1392 09:01 ق.ظ
ارسال پاسخ 


رفتن به سایر بخشهای سایت :

اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر - تلفن : 077133320384