مفهوم پاسخگویی
تعداد بازدید از این موضوع : 1960
هیبت اله شولی آفلاین
دبیر حسابداری

مشخصات کاربر
شماره کاربر: 929
ارسال‌ها: 8
تاریخ عضویت: 16 آبان 1391
ارسال: #1
مفهوم پاسخگویی

از اوایل قرن بیستم به بعد در کشورهای پیشرفته و توسعه¬یافته، پاسخگویی عمومی به عنوان یکی از مسئولیت¬های اساسی مورد پذیرش قرار گرفت. ایجیری  (1983) اعتقاد داشت كه نظام حسابداري و گزارشگري مالي به عنوان ابزار اصلي ايفاي مسئوليت پاسخگويي عمومي نقش مهمي بر عهده دارد (ص.75). با توجه به اهميتي كه مفهوم مسئوليت پاسخگويي در مباني نظري حسابداري و گزارشگري مالي دولتي دارد، ارائه تعريف مشخصي از اين مفهوم و توضيح درباره مباني زيربنايي كه مفهوم مسئوليت پاسخگويي بر آن استوار است، ضروري به نظر مي¬رسد. فرهنگ اصطلاحات حسابرسي پاسخگويي را اينگونه تعريف مي كند:
    پاسخگويي يا حساب¬دهي به معني پاسخگو بودن يك كارمند، نماينده يا هر شخص ديگر در برابر وظيفه¬¬اي كه به وي واگذار شده يا كاري كه انجام داده است. ايفاي اين مسئوليت از طريق مدرك يا مداركي ميسر است كه شناسايي فرد انجام دهنده كار (مسئول) را ميسر مي¬كند. ميزان مسئوليت مزبور براساس وجه نقد، آحاد اموال يا هر معيار از پيش تعيين شده ديگري انجام مي¬شود .
06 مهر 1392 04:09 ب.ظ
ارسال پاسخ 


رفتن به سایر بخشهای سایت :

اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر - تلفن : 077133320384