درک اهمیت گزارش سالانه مالی دولتی
تعداد بازدید از این موضوع : 1248
هیبت اله شولی آفلاین
دبیر حسابداری

مشخصات کاربر
شماره کاربر: 929
ارسال‌ها: 8
تاریخ عضویت: 16 آبان 1391
ارسال: #1
درک اهمیت گزارش سالانه مالی دولتی

در نظام¬های مردم¬سالار، ارائه اطلاعات درباره مسائل ملی، جزء حقوق اساسی ملت است از این¬رو، دولت¬ها و اداره¬ کنندگان سازمان¬های عمومی مسئولیت ویژه¬ای در گزارش فعالیت¬ها و نتایج آن به مردم دارند، که بخش مهمی از این گزارش را اطلاعات مالی تشکیل می¬دهد. ارائه اطلاعات مالی به مردم، رسانه¬های خبری ومقامات منتخب مردم، بخش عمده و جدایی ناپذیری از وظیفه پاسخگویی دولت¬ها و سازمان¬های عمومی است
مردم¬سالاری ایجاب می¬کند، دولت¬ها در برابر مردم که قدرت را به آنها تفویض کرده¬اند، پاسخگو باشند. مردم حق دارند با استفاده از حقوق شهروندی و حق پاسخ¬خواهی از نحوه مصرف منابع مالی عمومی و کارایی و اثربخشی برنامه¬های مقامات منتخب و میزان تأثیر اجرای برنامه¬های یاد شده در ارتقای سطح رفاه خویش، آگاه شوند. بنابراین مدیران دولتی باید در برابر تصمیم¬هایی که می¬گیرند و اقداماتی که انجام می¬دهند، پاسخگو باشند. پاسخگویی بدون بهره¬گیری از یک سیستم اطلاعاتی مناسب، امکانپذیر نمی¬نماید.
نقش اساسی حسابداری دولتی ارائه اطلاعاتی است، که ضمن ایفای مسئولیت پاسخگویی دولت، استفاده¬کنندگان را در ارزیابی مسئولیت پاسخگویی و همچنین تصمیم¬گیری¬های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یاری دهد. اصول و استانداردهای حسابداری دولتی اکثر کشورهای جهان نیز در جهت تأمین نیازهای اطلاعاتی دولت¬ها، برای پاسخگویی به مراجع پاسخ¬خواه یا مردم است.
سودمندی اطلاعات و گزارش¬های مالی بستگی به مبنای تهیه، این اطلاعات دارد که شامل چارچوب نظری و استانداردهای حسابداری بخش دولتی است.
هدف اصلی از گزارشگری مالی، ایفای مسئولیت پاسخگویی، تأمین نیازهای اطلاعاتی استفاده¬کنندگان از گزارش¬های مالی دولت و همچنین کمک به استفاده¬کنندگان درون دولت برای بهبود مدیریت اجرایی کشور می¬باشد. بر این اساس، سامانه گزارشگری مالی بایستی از توان ارزیابی آثار فعالیت های انجام شده بر وضعیت مالی دولت و جامعه، تأمین نیازهای اطلاعاتی مهم و با¬ اهمیت استفاده¬کنندگان، ارزیابی رعایت مباحث بودجه¬ای و همچنین ارزیابی کفایت سامانه¬های مدیریت مالی و کنترل¬های داخلی برخوردار باشد. تأمین اهداف اشاره شده مستلزم وجود مفاهیم نظری گزارشگری مالی به عنوان مجموعه¬ای پیوسته از اهداف و مبانی مرتبط جهت تبیین ماهیت، نحوه عمل و حدود گزارشگری مالی دولت است.
06 مهر 1392 04:05 ب.ظ
ارسال پاسخ 


رفتن به سایر بخشهای سایت :

اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر - تلفن : 077133320384