اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر
برنامه عملیاتی استانی ۴۰۰-۹۹ - نسخه قابل چاپ

+- اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر (http://bu-edugroup.ir/bu-edugroup/forum)
+-- بخش: گروه های آموزشی متوسطه فنی و حرفه ای (/forumdisplay.php?fid=81)
+--- بخش: گروه های آموزشی متوسطه فنی و حرفه ای (/forumdisplay.php?fid=82)
+---- بخش: گروه آموزشی الکترونیک (/forumdisplay.php?fid=84)
+---- موضوعات: برنامه عملیاتی استانی ۴۰۰-۹۹ (/showthread.php?tid=8942)


برنامه عملیاتی استانی ۴۰۰-۹۹ - بهنام آرندی - 22 آذر 1399 05:10 ب.ظ

باسلام
برنامه عملیاتی استانی رشته الکترونیک فنی استان بوشهر مربوط به سال تحصیلی 400-99 به پیوست قابل مشاهده میباشد. باتشکر