اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر
معرفی هنرستان های فنی و حرفه ای دارای رشته الکترونیک استان بوشهر - نسخه قابل چاپ

+- اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر (http://bu-edugroup.ir/bu-edugroup/forum)
+-- بخش: گروه های آموزشی متوسطه فنی و حرفه ای (/forumdisplay.php?fid=81)
+--- بخش: گروه های آموزشی متوسطه فنی و حرفه ای (/forumdisplay.php?fid=82)
+---- بخش: گروه آموزشی الکترونیک (/forumdisplay.php?fid=84)
+---- موضوعات: معرفی هنرستان های فنی و حرفه ای دارای رشته الکترونیک استان بوشهر (/showthread.php?tid=8941)


معرفی هنرستان های فنی و حرفه ای دارای رشته الکترونیک استان بوشهر - بهنام آرندی - 22 آذر 1399 04:26 ب.ظ

۱- شهرستان بوشهر:هنرستان آزادگان

۲- شهرستان دشتستان: هنرتان علامه طباطبایی

۳- شهرستان جم: هنرستان کار آفرین

۴-منطقه آبپخش : هنرستان کربلا۴