اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر
تکمیل فرم آنلاین مشخصات همکاران در سال تحصیلی 1399/1400 - نسخه قابل چاپ

+- اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر (http://bu-edugroup.ir/bu-edugroup/forum)
+-- بخش: گروه های آموزشی متوسطه کاردانش (/forumdisplay.php?fid=71)
+--- بخش: گروه های آموزشی متوسطه کاردانش (/forumdisplay.php?fid=72)
+---- بخش: گروه آموزشی حسابداری (/forumdisplay.php?fid=73)
+---- موضوعات: تکمیل فرم آنلاین مشخصات همکاران در سال تحصیلی 1399/1400 (/showthread.php?tid=8916)


تکمیل فرم آنلاین مشخصات همکاران در سال تحصیلی 1399/1400 - مسعود لغویان زاده - 03 آبان 1399 06:41 ب.ظ

همکاران گرامی، لطفا فرم آنلاین مشخصات همکاران تدریس در هنرستان کاردانش رشته حسابداری را حداکثر تا 8 آبان 1399 ارسال نمایید.
گروه آموزشی حسابداری کاردانش استان بوشهر
لینک فرم :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcK1tB71MCG4f06v41ypoVJUMK3QuBLj5K3rCwSikWSSkfYQ/viewform?usp=sf_link