اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر
نکات لازم آزمایش های پایه هفتم (جشنواره نوجوانخوارزمی) - نسخه قابل چاپ

+- اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر (http://bu-edugroup.ir/bu-edugroup/forum)
+-- بخش: گروه های آموزشی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=174)
+--- بخش: گروه های آموزشی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=175)
+---- بخش: گروه آموزشی علوم تجربی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=177)
+----- بخش: محتوای آموزشی (/forumdisplay.php?fid=217)
+----- موضوعات: نکات لازم آزمایش های پایه هفتم (جشنواره نوجوانخوارزمی) (/showthread.php?tid=8894)


نکات لازم آزمایش های پایه هفتم (جشنواره نوجوانخوارزمی) - شریعت خواجه ئیان - 11 تير 1399 04:11 ب.ظ

باسلام خدمت همکاران بزرگوار

نکات لازم دررابطه با آزمایش های پایه هفتم  (جشنواره نوجوان خوارزمی) از طریق فایل زیر قابل دریافت است.

گروه آموزشی علوم تجربی استان