اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر
مقاله: تاکید بر درس پژوهی در لا به لای اسناد بالا دستی - نسخه قابل چاپ

+- اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر (http://bu-edugroup.ir/bu-edugroup/forum)
+-- بخش: گروه های آموزشی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=174)
+--- بخش: گروه های آموزشی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=175)
+---- بخش: گروه آموزشی درس پژوهی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=243)
+---- موضوعات: مقاله: تاکید بر درس پژوهی در لا به لای اسناد بالا دستی (/showthread.php?tid=8883)


مقاله: تاکید بر درس پژوهی در لا به لای اسناد بالا دستی - زهرا ناصری خواه - 16 اردیبهشت 1399 10:59 ب.ظ

مقاله: تاکید بر درس پژوهی در لا به لای اسناد بالا دستی
منبع: نشریه رشد آموزش ابتدایی؛ بهمن 1393

http://s10.picofile.com/file/8396157376/moghaleh.pdf.html