اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر
برگزاری کارگاه های آموزشی - نسخه قابل چاپ

+- اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر (http://bu-edugroup.ir/bu-edugroup/forum)
+-- بخش: مدیریت و پشتیبانی سایت (/forumdisplay.php?fid=53)
+--- بخش: مطالب صفحه اصلی سایت (/forumdisplay.php?fid=173)
+--- موضوعات: برگزاری کارگاه های آموزشی (/showthread.php?tid=8818)


برگزاری کارگاه های آموزشی - پوران حاجیانی - 10 دى 1398 09:20 ق.ظ

-  کارگاه های آموزشی متوسطه دوره_ی اول دروس مختلف  در قالب 10 کارگاه دانش افزایی باحضور 260 نفر از سرگروه های آموزشی وودبیران  از سراسر استان در دو نوبت صبح وبعد ظهر در تاریخ 27/9/98 در محل مدرسه ی شهید مصطفی خمینی شهر بوشهر برگزارگردید.

- کارگاه های آموزشی متوسطه نظری دوره_ی دوم  دروس مختلف در قابل 13 کارگاه دانش افزایی باحضور مؤلف کتاب درسی علوم اجتماعی و350 نفر از سرگروه های آموزشی ودبیران سراسر استان در دو نوبت صبح وبعدظهر در تاریخ 9/10/98 در مدرسه ی شهید مصطفی خمینی شهر بوشهر برگزارگردید.
- کارگاه های آموزشی فنی حرفه ای وکاردانش نیز به زودی اطلاع رسانی وبرگزار خواهد شد.