اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر
گزارش برگزاری کارگاه آموزشی - نسخه قابل چاپ

+- اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر (http://bu-edugroup.ir/bu-edugroup/forum)
+-- بخش: مدیریت و پشتیبانی سایت (/forumdisplay.php?fid=53)
+--- بخش: مطالب صفحه اصلی سایت (/forumdisplay.php?fid=173)
+--- موضوعات: گزارش برگزاری کارگاه آموزشی (/showthread.php?tid=8814)


گزارش برگزاری کارگاه آموزشی - پوران حاجیانی - 16 آذر 1398 11:38 ق.ظ

به نام خدا
کارگاه آموزشی به صورت استانی توسط سرگروه های آموزشی متوسطه ی دوره ی دوم استان با همکاری مدیریت آموزش وپرورش شهرستان دیر برای دبیران شهرستان / منطقه (کنگان ، دیر وبردخون )روز دوشنبه مورخ 11/9/98 برگزار گردید.از مدیریت آموزش وپرورش شهرستان دیر به خاطر همکاری صمیمانه به عنوان میزبان وکلیه شرکت کنندگان و همچنین مدرسین  عزیزکمال تقدیر وتشکر بعمل می آید.

                         اداره تکنولوژی وگروه های آموزشی استان