اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر
معرفی اعضای دبیرخانه راهبری کشوری حسابداری - نسخه قابل چاپ

+- اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر (http://bu-edugroup.ir/bu-edugroup/forum)
+-- بخش: گروه های آموزشی متوسطه کاردانش (/forumdisplay.php?fid=71)
+--- بخش: گروه های آموزشی متوسطه کاردانش (/forumdisplay.php?fid=72)
+---- بخش: گروه آموزشی حسابداری (/forumdisplay.php?fid=73)
+---- موضوعات: معرفی اعضای دبیرخانه راهبری کشوری حسابداری (/showthread.php?tid=8801)


معرفی اعضای دبیرخانه راهبری کشوری حسابداری - مسعود لغویان زاده - 03 آبان 1398 10:54 ق.ظ

مهدی قنواتیان
سمت: رئیس اداره تکنولوژی و گروه های استان خوزستان
زهرا نیکبخت نصرآبادی
سمت : دبیر دبیرخانه راهبری کشوری حسابداری
معصومه غلامحسینی
سمت: مدیر سایت دبیرخانه
فاطمه سرخه
سمت :عضو دبیرخانه شاخه فنی
لیلا شویع زاده
سمت:عضو دبیرخانه شاخه فنی
فاطمه صالحی فر
سمت: عضو دبیرخانه .شاخه کاردانش
روزهای حضور اعضاء: یکشنبه و سه شنبه
تلفن تماس:
06133332678
آدرس پستی:
اهواز.میدان ساعت .اداره کل آموزش و پرورش