اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر
تقویم اجرایی و برنامه عملیاتی گروه حسابداری فنی در سال 99-98 - نسخه قابل چاپ

+- اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر (http://bu-edugroup.ir/bu-edugroup/forum)
+-- بخش: گروه های آموزشی متوسطه فنی و حرفه ای (/forumdisplay.php?fid=81)
+--- بخش: گروه های آموزشی متوسطه فنی و حرفه ای (/forumdisplay.php?fid=82)
+---- بخش: گروه آموزشی حسابداری (/forumdisplay.php?fid=83)
+---- موضوعات: تقویم اجرایی و برنامه عملیاتی گروه حسابداری فنی در سال 99-98 (/showthread.php?tid=8796)


تقویم اجرایی و برنامه عملیاتی گروه حسابداری فنی در سال 99-98 - سلمان ریشهری - 27 مهر 1398 10:52 ق.ظ

قابل توجه همکاران عزیر
برنامه عملیاتی و تقویم اجرایی گروه حسابداری شاخه فنی در سال تحصیلی 99- 98 جهت اطلاع همکاران گرامی به پیوست ارسال می گردد