اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر
ارگونومی چیست ؟ - نسخه قابل چاپ

+- اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر (http://bu-edugroup.ir/bu-edugroup/forum)
+-- بخش: گروه های آموزشی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=174)
+--- بخش: گروه های آموزشی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=175)
+---- بخش: گروه آموزشی کار و فناوری متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=183)
+---- موضوعات: ارگونومی چیست ؟ (/showthread.php?tid=8252)


ارگونومی چیست ؟ - شکوفه نوبخت - 28 اسفند 1395 10:05 ق.ظ

بنام حق
با نظم و ترتیب درست بنشینید
ارگونومی چیست ؟
می توان از ارگونومی تعاریفی نام برد . مطالعهعلمی ویژگیها ، خصوصیتها و محدودیتهای انسان به منظور طراحی صحیح محیط کار و زندگی می باشد . یا یک پروسه مرتبط با نظم و ترتیب است که روابط متقابل بین پرسنل و کل محیط کار را شامل می باشد . یا اصول علمی مرتبط به فهم تعامل بین انسان و سایر عناصر یک سیستم یا حرفه است .
وضعیت بدن و حرکات آن :
وضعیت بدن و حرکات آن در ارگونومی دارای نقش محوری می باشند . وضعیت بدن و حرکات آن هم در هنگام کار کردن وهم در زندگی روز مره تحت تآثیر نوع کار و محل کار قرار می گیرند ، عضلات بدن ، رباط ها و مفصل ها در شکل گیری وضعیت بدن و انجام حرکات آن و همچنین اعمال نیرو دارای نقش محوری می باشند.
زمینه های بیومکانیک :
در بیومکانیک از قوانین فیزیکی مکانیک برای بدن انسان استفاده می شود . با به کارگیری این قوانین این امکان بوجود می آید که در هنگام یک وضعیت خاص در بدن و حرکات آن ، میزان فشار مکانیکی موضعی اعمال شده بر عضلات و مفصل های محاسبه شود در اینجا به برخی از موارد اشاره می نماییم :
مفصل ها باید در یک حالت خنثی قرار گیرند :
هنگام گرفتن یک حالت خاص در وضعیت بدن و با ایجاد حرکت در آن ، باید تا حد امکان مفصل ها در وضعیتی قرار گیرند تا برآیند نیروهای اعمال شده بر این مفصل در محدوده خنثی باشند در حالت خنثی عضلات و رباط هایی که در دو طرف مفصل ها قرار دارند دارای حداقل کشیدگی می باشند و به همین لحاظ کمترین فشار بر آنها اعمال خواهد شد .
نگهداری کار در نزدیکی بدن :
اگر کار در حال انجام از بدن فاصله داشته باشد بازوها بیش از حد کشیده شده و بدن به سمت جلو خم خواهد شد . در این حالت وزن به سمت جلو خم خواهد شد . در این حالت وزن ، بازوها،سر،بدن و همچنین وزن هر شی که احتمالا با دست نگه داشته شده باشد باعث اعمال نیروی افقی بیشتری به مفصل های تحت فشار شامل آرنج ها ،شانه ها و پشت می شود . بنابراین فشار وارده براین عضلات و مفصل ها افزایش خواهد یافت .
اجتناب از خم شدن به سمت جلو :
بطور متوسط وزن قسمت فوقانی بدن یک شخص بزرگ سال حدود 40 کیلوگرم است . بنابراین هر چه بدن بیشتر به سمت جلو خم شود برای عضلات و رباط های پشت مشکل تر خواهد بود که تعادل قسمت فوقانی بدن را حفظ کنند .


چرخش تنه بر پشت استرین وارد می کند :
وضعیت چرخشی در تنه باعث ایجاد فشار نا مطلوب بر ستون فقرات خواهد شد همچنین صفحه های ارتجاعی بین مهره های ستون فقرات دچار کشیدگی شده و به مفصل ها و عضلات دو طرف ستون فقرات فشار نا متقارن وارد می شود .
حرکات و نیروهای ناگهانی باعث ایجاد فشارهای حداکثر می شوند :
بلند کردن ناگهانی اجسام ممکن است باعث ایجاد درد شدید در ناحیه پایین کمر شود . بنابراین تا حد امکان اجسام را به طور آهسته و به تدریج بلند نمایید همچنین قبل از اعمال نیروی زیادی بدن باید دارای آمادگی کامل باشد .
تغییرات حالت و اصلاح وضعیت بدن و حرکات آن:
هیچ حالتی از وضعیت بدن تا حرکات آن نباید برای یک مدت زمان طولانی به صورت ثابت ادامه پیدا کند نگه داشتن وضعیت بدن در حالت ثابت و انجام حرکات تکراری آنها باعث خستگی شده و در صورت استمرار موجب آسیب دیدگی عضلات و مفصل ها می شوند.
محدود کردن مدت زمان انجام کارهای عضلاتی پیوسته :
فشار مداوم ناشی از ثابت بودن یک وضعیت بدن و یا حرکات تکراری آن بر روی عضلات بدن منجر به ایجاد خستگی موضعی در آنها می شود . به عبارتی این فشار مداوم باعث کاهش فعالیت و کارآیی عضلات خواهد شد .
جلوگیری از خستگی عضلانی :
اگر عضلات دچار خستگی شوند زمان طولانی نیاز خواهد بود تا دوباره به حالت عادی خود برگردند . به همین دلیل باید از ایجاد خستگی در عضلات جلوگیری کرد .
عضلات کاملا خسته حدود 30 دقیقه استراحت نیاز دارند تا بتوانند حدود 90 درصد از بهبود خود را به دست آورند. همچنین عضلات نیمه خسته برای بدست آوردن همین میزان بهبود به 15 دقیقه استراحت نیاز دارند لازم بذکر است که برای بهبود کامل یک عضله به چندین ساعت زمان نیاز است .
استفاده از استراحتهای کوتاه مدت دوره ای و منظم بجای استراحت طولانی مدت :
در هنگام انجام کار سنگین و زیاد ، فرد زمانی قادر است به انجام کار خود ادامه دهد که در هنگام انجام کار،استراحت نماید، با برنامه ریزی کلی به منظور تعیین مدت زمان انجام کار و تقسیم نمودن زمانهای استراحت به صورت دوره ای منظم و مقطعی در بین ساعات کار ، کارآیی افزایش خواهد یافت .


پاسخ به: ارگونومی چیست ؟ - ابراهیم نامی - 02 اردیبهشت 1396 02:46 ب.ظ

در پرتو منویات الهی محفوظ