اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر
اوریگامی - نسخه قابل چاپ

+- اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر (http://bu-edugroup.ir/bu-edugroup/forum)
+-- بخش: گروه های آموزشی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=174)
+--- بخش: گروه های آموزشی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=175)
+---- بخش: گروه آموزشی هنر متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=182)
+---- موضوعات: اوریگامی (/showthread.php?tid=8183)


اوریگامی - راضیه خدایار - 18 بهمن 1395 11:02 ق.ظ

قاب کاغذی اوریگامی کار دانش آموزان هشتم مدرسه فرزانگان