اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر
ُساخت قاب کاغذی - هنر اوریگامی - نسخه قابل چاپ

+- اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر (http://bu-edugroup.ir/bu-edugroup/forum)
+-- بخش: گروه های آموزشی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=174)
+--- بخش: گروه های آموزشی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=175)
+---- بخش: گروه آموزشی هنر متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=182)
+---- موضوعات: ُساخت قاب کاغذی - هنر اوریگامی (/showthread.php?tid=8179)


ُساخت قاب کاغذی - هنر اوریگامی - راضیه خدایار - 15 بهمن 1395 09:53 ب.ظ

برای این قاب می توانیم از کاغذ های دور ریز و باطله استفاده کنیم و سپس با رنگ های دلخواه  رنگ آمیزی کنیم یا با استفاده از کاغذ های رنگی قاب را بسازیم.

فایل زیر در سرور پیکو فایل آپلوده شده - حجم فایل 16.8 مگابایت با فرمت MKV است.
لینک :

http://yon.ir/origami1