اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر
کلیپ آزمایشگاهی-آزمایش های مربوط به علوم پایه هشتم - نسخه قابل چاپ

+- اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر (http://bu-edugroup.ir/bu-edugroup/forum)
+-- بخش: گروه های آموزشی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=174)
+--- بخش: گروه های آموزشی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=175)
+---- بخش: گروه آموزشی علوم تجربی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=177)
+----- بخش: فیلم های آموزشی و انیمیشن (/forumdisplay.php?fid=220)
+----- موضوعات: کلیپ آزمایشگاهی-آزمایش های مربوط به علوم پایه هشتم (/showthread.php?tid=8116)


کلیپ آزمایشگاهی-آزمایش های مربوط به علوم پایه هشتم - معصومه برزگر - 22 دى 1395 11:16 ق.ظ

http://s9.picofile.com/file/8282005734/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C_​%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84.wmv.html