اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر
برنامه عملیاتی گروه کار وفناوری استان بوشهر - نسخه قابل چاپ

+- اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر (http://bu-edugroup.ir/bu-edugroup/forum)
+-- بخش: گروه های آموزشی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=174)
+--- بخش: گروه های آموزشی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=175)
+---- بخش: گروه آموزشی کار و فناوری متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=183)
+---- موضوعات: برنامه عملیاتی گروه کار وفناوری استان بوشهر (/showthread.php?tid=7960)


برنامه عملیاتی گروه کار وفناوری استان بوشهر - ابراهیم نامی - 24 آبان 1395 10:06 ق.ظ

برنامه عملیاتی سالانه گروه آموزشی کاروفناوری  استان بوشهر در سال تحصیلی 96-1395 را از لینک زیر دریافت کنید.
http://s9.picofile.com/file/8274617442/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C_​%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D9%88%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1​%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7​%D9%84_%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C_96.pdf.html
                                           

                                                  سرگروه آموزشی کار وفناوری استان بوشهر

                                                                      ابراهیم نامی