اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر
نتایج مسابقه کشوری نوروز تجدید حیات آ فرینش - نسخه قابل چاپ

+- اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر (http://bu-edugroup.ir/bu-edugroup/forum)
+-- بخش: گروه های آموزشی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=174)
+--- بخش: گروه های آموزشی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=175)
+---- بخش: گروه آموزشی هنر متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=182)
+---- موضوعات: نتایج مسابقه کشوری نوروز تجدید حیات آ فرینش (/showthread.php?tid=7843)


نتایج مسابقه کشوری نوروز تجدید حیات آ فرینش - عفت ادب - 11 مرداد 1395 10:14 ق.ظ

باسلام وتشکر بی پایان از حضور همکاران محترم ودانش آموزان عزیزدرمسابقه کشوری وکسب رتبه های شایسته تقدیر