اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر
آدرس جدید پایگاه کشوری درس فرهنگ وهنر - نسخه قابل چاپ

+- اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر (http://bu-edugroup.ir/bu-edugroup/forum)
+-- بخش: گروه های آموزشی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=174)
+--- بخش: گروه های آموزشی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=175)
+---- بخش: گروه آموزشی هنر متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=182)
+---- موضوعات: آدرس جدید پایگاه کشوری درس فرهنگ وهنر (/showthread.php?tid=7826)


آدرس جدید پایگاه کشوری درس فرهنگ وهنر - عفت ادب - 08 تير 1395 08:05 ب.ظ

باسلام واحترام به اطلاع می رساند که آدرس جدید پایگاه کشوری درس فرهنگ وهنر واقع دراستان خراسان جنوبی شهرستان بیرجند به قرار زیر می باشد.        art.gam1.medu.ir