اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر
فرم ارزشیابی از فعالیتهای کار وفناوری استان بوشهر سال تحصیلی95-94 - نسخه قابل چاپ

+- اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر (http://bu-edugroup.ir/bu-edugroup/forum)
+-- بخش: گروه های آموزشی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=174)
+--- بخش: گروه های آموزشی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=175)
+---- بخش: گروه آموزشی کار و فناوری متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=183)
+---- موضوعات: فرم ارزشیابی از فعالیتهای کار وفناوری استان بوشهر سال تحصیلی95-94 (/showthread.php?tid=7821)


فرم ارزشیابی از فعالیتهای کار وفناوری استان بوشهر سال تحصیلی95-94 - ابراهیم نامی - 30 خرداد 1395 10:40 ب.ظ

ایامتان بر قرار
خرسندیم  که توفیق در حضور نیک منشان و سرگروه های خوش ذوق و دبیران خلاق کارو فناوری یکسالی دیگر بر تجارب خویش افزودیم  امید اینکه دیده بان زندگیتان توفیق الطاف حق و تبسم فرشتگان تبرک لحظه های عرفانی این ایام (شبهای قدر) را به ارمغان ببرید. نتایج ارزشیابی سرگروه های مناطق و شهرستان های استان بوشهر با استعانت از درگاه حق میسر گردید که در روییت شما همراهان قرار گیرد .امید اینکه افق آرزوهاتون بر وفق مراد باشد.

برای دیدن نتایج برروی لینک زیر کلیک کنید.

http://phfb.ir/2016/06/19/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c/