اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر
آموزش نقاشی حیوانات با اشکال هندسی - نسخه قابل چاپ

+- اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر (http://bu-edugroup.ir/bu-edugroup/forum)
+-- بخش: گروه های آموزشی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=174)
+--- بخش: گروه های آموزشی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=175)
+---- بخش: گروه آموزشی هنر متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=182)
+---- موضوعات: آموزش نقاشی حیوانات با اشکال هندسی (/showthread.php?tid=7733)


آموزش نقاشی حیوانات با اشکال هندسی - طیبه تمجیدی - 08 اردیبهشت 1395 11:57 ق.ظ

سلام
آموزش نقاشی  حیوانات با اشکال هندسی

طیبه تمجیدی ، دبیر هنر مدارس شهرستان بوشهر