اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر
نتایج فراخوان تولید محتوای الکترونیکی - نسخه قابل چاپ

+- اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر (http://bu-edugroup.ir/bu-edugroup/forum)
+-- بخش: گروه های آموزشی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=174)
+--- بخش: گروه های آموزشی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=175)
+---- بخش: گروه آموزشی کار و فناوری متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=183)
+---- موضوعات: نتایج فراخوان تولید محتوای الکترونیکی (/showthread.php?tid=7704)


نتایج فراخوان تولید محتوای الکترونیکی - ابراهیم نامی - 23 فروردین 1395 12:00 ب.ظ

درودی همیشگی
در پی فراخوان بازی های رایانه ی و پشتوانه ی استمرار همراهان پر تلاش کارو فناوری استان نتایج حاصله به قرار ذیل می باشد
1 خانم زهرا ناصری خواه از کنگان رتبه اول
2خانم سکینه عابد زاده  از کنگان رتبه دوم
3خانم رویا غریبی از بوشهر رتبه سوم

سایر همکارانی که در تهیه لوح فشرده بدبن منظور به استان ارسال فرمودند سپاس فروان داریم ضمن اینکه توانایی انها تکریم و تلاش انها نادیده گرفته نخواهد شد. نگاه مهربانانه خداوند همراهتان


جواب به: نتایج فراخوان تولید محتوای الکترونیکی - سکینه عابدزاده - 23 فروردین 1395 06:04 ب.ظ

خواهر گلم خانم ناصری خواه عزیز:
صمیمانه ترین تبریک ها را نثارتان کرده واز خداوند توفیق روز افزون شما را خواستارم.موفق وپیروز باشید