اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر
ارزشیابی گروها - نسخه قابل چاپ

+- اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر (http://bu-edugroup.ir/bu-edugroup/forum)
+-- بخش: گروه های آموزشی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=174)
+--- بخش: گروه های آموزشی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=175)
+---- بخش: گروه آموزشی علوم اجتماعی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=179)
+----- بخش: نامه ها و بخشنامه ها (/forumdisplay.php?fid=212)
+----- موضوعات: ارزشیابی گروها (/showthread.php?tid=7667)


ارزشیابی گروها - محمد حسین زراعت پیشه - 07 فروردین 1395 01:55 ب.ظ

باسلام
در فایل پیوستی معیارهای ارزشیابی گروه های مناطق وشهرستان ها قرار دارد