اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر
نمونه سوال هفتم - نسخه قابل چاپ

+- اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر (http://bu-edugroup.ir/bu-edugroup/forum)
+-- بخش: گروه های آموزشی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=174)
+--- بخش: گروه های آموزشی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=175)
+---- بخش: گروه آموزشی علوم اجتماعی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=179)
+---- موضوعات: نمونه سوال هفتم (/showthread.php?tid=7485)


نمونه سوال هفتم - ف دهقان - 20 دى 1394 07:40 ب.ظ

باسلام واحترام
به پیوست نمونه سوال نوبت اول پایه هفتم ارسال می گردد.