اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر
آدرس وبلاگ گروه فرهنگ و هنر خارک - نسخه قابل چاپ

+- اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر (http://bu-edugroup.ir/bu-edugroup/forum)
+-- بخش: گروه های آموزشی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=174)
+--- بخش: گروه های آموزشی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=175)
+---- بخش: گروه آموزشی هنر متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=182)
+---- موضوعات: آدرس وبلاگ گروه فرهنگ و هنر خارک (/showthread.php?tid=7380)


آدرس وبلاگ گروه فرهنگ و هنر خارک - سعیدمعیری - 25 آذر 1394 07:34 ق.ظ

با عرض ادب واحترامآدرس وبلاگ گروه آموزشی فرهنگ و هنر جزره  خارک


Honar-khark.blogfa.com


                   سعید معیری
سرگروه آموزشی درس فرهنگ و هنر خارک