اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر
تولیدمحتوای الکترونیکی :فیلم آموزشی درس 12 مطالعات اجتماعی پایه نهم - نسخه قابل چاپ

+- اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر (http://bu-edugroup.ir/bu-edugroup/forum)
+-- بخش: گروه های آموزشی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=174)
+--- بخش: گروه های آموزشی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=175)
+---- بخش: گروه آموزشی علوم اجتماعی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=179)
+---- موضوعات: تولیدمحتوای الکترونیکی :فیلم آموزشی درس 12 مطالعات اجتماعی پایه نهم (/showthread.php?tid=7357)


تولیدمحتوای الکترونیکی :فیلم آموزشی درس 12 مطالعات اجتماعی پایه نهم - ماشالله جمالی - 19 آذر 1394 05:05 ب.ظ

محتوای آموزشی(تولیدمحتوای الکترونیکی ):
فیلم آموزشی درس 12 مطالعات اجتماعی پایه نهم - شهرستان تنگستان
http://s1.picofile.com/d/1551d3b0-2956-4070-8318-96c27a268d43/Movie012_0004.wmv