اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر
شیوه اجرای آزمون نوبت دوم پایه نهم مطالعات اجتماعی - نسخه قابل چاپ

+- اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر (http://bu-edugroup.ir/bu-edugroup/forum)
+-- بخش: گروه های آموزشی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=174)
+--- بخش: گروه های آموزشی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=175)
+---- بخش: گروه آموزشی علوم اجتماعی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=179)
+----- بخش: نامه ها و بخشنامه ها (/forumdisplay.php?fid=212)
+----- موضوعات: شیوه اجرای آزمون نوبت دوم پایه نهم مطالعات اجتماعی (/showthread.php?tid=7267)


شیوه اجرای آزمون نوبت دوم پایه نهم مطالعات اجتماعی - ثریا مرادی - 01 آذر 1394 01:24 ب.ظ

بسمه تعالی

باسلام واحترام خدمت همکاران عزیز آزمون هماهنگ استانی پایه نهم نوبت دوم بدین صورت اجرا خواهد شد
15نمره به شش فصل دوم کتاب اختصاص دارد. هرفصل 5/2 نمره که اجباری است.
و5نمره به بخش اول یا شش فصل اول کتاب به این صورت که طراح سئوال امتحان نهایی 6بسته سئوال 5/2 نمره ای از شش فصل اول کتاب طرح می کند و در ورقه می گنجاند اما دانش آموز دوبسته یا دو فصل را انتخاب می کند وبه سئوالات آن پاسخ می دهد.
به عبارت دیگر دانش آموز می تواند فقط دو فصل از بخش اول را به دلخواه مرور کند وبخواند وبه سئوالات همان دو فصل جواب بدهد.
ضمناً فراموش نکنید که نیمی از نمره نوبت دوم نیز مستمرودر اختیار معلم میباشد .و نوبت اول مثل کتاب هفتم وهشتم می باشد.
باتشکر مرادی