اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر
مسابقه ی طراحی آموزشی - نسخه قابل چاپ

+- اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر (http://bu-edugroup.ir/bu-edugroup/forum)
+-- بخش: گروه های آموزشی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=174)
+--- بخش: گروه های آموزشی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=175)
+---- بخش: گروه آموزشی علوم اجتماعی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=179)
+----- بخش: نامه ها و بخشنامه ها (/forumdisplay.php?fid=212)
+----- موضوعات: مسابقه ی طراحی آموزشی (/showthread.php?tid=5234)


مسابقه ی طراحی آموزشی - محمد حسین زراعت پیشه - 25 آبان 1393 11:51 ب.ظ

با سلام
گروه آموزشی درس مطالعات اجتماعی متوسطه اول در راستای برنامه عملیاتی خود جهت بالا نمودن توانمندی دبیران خود مسابقه ای تحت عنوان طراحی آموزشی جدید با توجه به سند تحول بنیادین آموزش وپرورش برگزار می نماید .همکارانی که قصد شرکت دارند می توانند حداکثر تا تاریخ 30 بهمن ماه طراحی آموزشی خود راتهیه وبه گروه آموزشی درس مطالعات اجتماعی متوسطه اول ارسال نمایند . در ضمن به نفرات اول تا سوم تقدیر نامه استانی وجوایزی به رسم یادبود به آنها تعلق می گیرد
چنانچه همکاری در زمینه طراحی آموزشی سوال یا توضیحی نیاز دارد می تواند در همین سایت ودر قسمت موضوعات مهم علوم اجتماعی مطلبی تحت عنوان شیوه نامه را مطالعه نماید