اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر
درس پژوهی هسته ی تحول در آموزش وپرورش - نسخه قابل چاپ

+- اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر (http://bu-edugroup.ir/bu-edugroup/forum)
+-- بخش: گروه های آموزشی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=174)
+--- بخش: گروه های آموزشی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=175)
+---- بخش: گروه آموزشی علوم اجتماعی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=179)
+----- بخش: نامه ها و بخشنامه ها (/forumdisplay.php?fid=212)
+----- موضوعات: درس پژوهی هسته ی تحول در آموزش وپرورش (/showthread.php?tid=5056)


درس پژوهی هسته ی تحول در آموزش وپرورش - محمد حسین زراعت پیشه - 26 مهر 1393 10:06 ب.ظ

با سلام خدمت همکاران
با توجه به راهکار سند تحول بنیادین به منظور توانمند سازی وافزایش پویایی معلمان در فرایند یاددهی - یادگیری وهمچنین تغییررویکرد در نحوه برگزاری جشنواره الگوهای برتر تدریس ضمن آموزش روش درس پژوهی به معلمان برگزاری جشنواره معلمان درس پژوه برتر (ترجیحا در پایه هفتم ) در سطح مناطق آموزشی واستان برگزارمی گردد . انتظار داریم سرگروه های مناطق وشهرستان ها با مطالعه ((درس پژوهی )) که فایل آن ضمیمه همین مطلب است دانلود نمایند وبا آگاهی ازآن زمینه شرکت همکاران را در جشنواره الگوی تدریس برتر با تاکید بر رویکرد درس پژوهی فراهم نمایند .      باتشکر