اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر
تبریک سال نو 1393 - نسخه قابل چاپ

+- اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر (http://bu-edugroup.ir/bu-edugroup/forum)
+-- بخش: گروه های آموزشی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=174)
+--- بخش: گروه های آموزشی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=175)
+---- بخش: گروه آموزشی هنر متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=182)
+---- موضوعات: تبریک سال نو 1393 (/showthread.php?tid=4713)


تبریک سال نو 1393 - ابراهیم احمدی نیا - 26 اسفند 1392 11:57 ق.ظ

باسلام .
یک سلام قشنگ  و یک دعای ناب از ته دل تقدیم بشما همکاران عزیز و گرامی و آرزو ی سلامتی برای شما در تمام مراحل زندگی . سال خوب و خوشی داشته باشید

                                                                              ابراهیم احمدی نیا سرگروه هنر استان بوشهر