اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر
فرم ارزشیابی - نسخه قابل چاپ

+- اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر (http://bu-edugroup.ir/bu-edugroup/forum)
+-- بخش: گروه های آموزشی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=174)
+--- بخش: گروه های آموزشی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=175)
+---- بخش: گروه آموزشی هنر متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=182)
+---- موضوعات: فرم ارزشیابی (/showthread.php?tid=4562)


فرم ارزشیابی - ابراهیم احمدی نیا - 20 بهمن 1392 12:59 ب.ظ

با سلام .فرم ارزشیابی از فعالیت های هنر شهرستان و مناطق جهت اطلاع همکاران محترم به پیوست ارسال میگردد.
با تشکر
ابراهیم احمدی نیا - سرگروه هنر استان بوشهر