اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر
تمدید مهلت ازمون کشوری پایگاهه هنر - نسخه قابل چاپ

+- اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر (http://bu-edugroup.ir/bu-edugroup/forum)
+-- بخش: گروه های آموزشی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=174)
+--- بخش: گروه های آموزشی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=175)
+---- بخش: گروه آموزشی هنر متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=182)
+---- موضوعات: تمدید مهلت ازمون کشوری پایگاهه هنر (/showthread.php?tid=3297)


تمدید مهلت ازمون کشوری پایگاهه هنر - ابراهیم احمدی نیا - 06 اسفند 1391 10:04 ق.ظ

سلام همکاران محترم
به اطلاع پنج نفراول انتخاب شده درمرحله استانی میرساند که زمان امتحان مرحله کشوری به فروردین ماه 92 تغییریافت
                                               
                                                                                    موفق باشید
                                                                         ابراهیم احمدی نیاسرگروه هنراستان بوشهر