اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر
شادباش روز زمين پاك - نسخه قابل چاپ

+- اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر (http://bu-edugroup.ir/bu-edugroup/forum)
+-- بخش: زنگ تفریح سایت (/forumdisplay.php?fid=93)
+--- بخش: مناسبتها (/forumdisplay.php?fid=102)
+--- موضوعات: شادباش روز زمين پاك (/showthread.php?tid=2030)


شادباش روز زمين پاك - ایرج مومنی زاد - 03 اردیبهشت 1391 03:28 ب.ظ

روز مادر زمين را به همه ي دوستداران محيط زيست شادباش مي گوييم.
انجمن زيست محيطي آهيد
( دانش آموزان دوستدار محيط زيست مدرسه راهنمايي نمونه دولتي شهدا ديّر )
http://endd.blogfa.com
[تصویر: tn_bigstockphoto_think_green_alphabet_3385801.jpg]